MISJA SZKOŁY: Jesteśmy szkołą otwartą, przyjazną i bezpieczną. Dbamy o indywidualny i wszechstronny rozwój każdego ucznia.

W uzgodnieniu z Radą Rodziców
ubezpieczycielem uczniów w roku szkolnym 2016/2017

jest Firma InterRisk (Bełchatów; ul. Piłsudskiego 1)
Suma ubezpieczenia – 12 000 zł
Składka od ucznia – 43 zł
Wpłaty u wychowawców w terminie do 20 września 2016 r.

Pobierz: OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017
1 września 2016 r.