MISJA SZKOŁY: Jesteśmy szkołą otwartą, przyjazną i bezpieczną. Dbamy o indywidualny i wszechstronny rozwój każdego ucznia.

TRIATHLON MATEMATYCZNY
Zapraszamy uczniów klas I –VI do udziału

     w TRIATHLONIE MATEMATYCZNYM - ogólnopolskim konkursie matematycznym. Konkurs składa się z trzech konkurencji. Od 27 listopada do 17 grudnia, co niedzielę publikowane będą zadania do rozwiązania przez uczestników konkursu. Dla każdej klasy (od 1 do 6) przewidziany jest odpowiedni stopień trudności, zgodnie z obowiązującą podstawą programową. Konkurencje to nic innego, jak przygotowane przez nauczycieli matematyki ciekawe zadania i łamigłówki matematyczne do rozwiązania. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Aby wziąć udział w konkursie należy:
- zarejestrować się na stronie http://triathlon.matzoo.pl,
- udzielić prawidłowych odpowiedzi,
- czkać na wynik.

Barbara Folholc

II i III MIEJSCE W IV POWIATOWYM KONKURSIE RECYTATORSKIM POEZJI PATRIOTYCZNEJ

„Jedna była – gdzie? Pod Tobrukiem.
Druga była – gdzie? Pod Narvikiem.
Trzecia była pod Monte Cassino…”
                                 K .I. Gałczyński „Pieśń o fladze”

     V Powiatowy konkurs poezji patriotycznej pt. „Ojczyzna wierszem malowana” został rozstrzygnięty. 23 listopada 2016r. uczennice naszej szkoły: Paulina Matacz kl.4a, Maja Łukaszewska kl.5c i Julia Przybyła kl.5c wzięły udział w konkursie recytatorskim w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie. Wśród nagrodzonych i wyróżnionych uczestników konkursu znalazła się Maja Łukaszewska, która zajęła drugie miejsce oraz Julia Przybyła, która zdobyła miejsce trzecie. Uczennice zaprezentowały utwory autorstwa Karola Wojtyły oraz Marii Konopnickiej.

Serdecznie gratulujemy dziewczynkom wspaniałych wyników oraz pięknego wyrazu artystycznego podczas konkursu.

Ewa Kiereś

K S I Ą Ż K A    N A    J E S I E N N Ą    S Ł O T Ę

     Zgodnie z Kalendarzem uroczystości i imprez szkolnych, 23 listopada odbyło się w naszej szkole kolejne ze spotkań czytelniczych pod hasłem „Książka na jesienną słotę”. Wydarzenie to przygotowali nauczyciele i uczniowie klas II. Zaproszeni rodzice: Anita Zielińska, Agnieszka Rzeszotko, Anna Olczak, Justyna Szokalska oraz Witold Angerman czytali dzieciom z klas 0-III wybrane opowiadania i bajki, które mogą być doskonałą propozycją na jesienną nudę. Dzieci wysłuchały  między  innymi  takich  pozycji  literackich  jak:  „Kubuś  Puchatek  i  Przyjaciele”, „Opowiadania z morałem”,  „O rybaku i złotej rybce”, „Złota kaczka”, a także wierszy o tematyce jesiennej. Nasze jesienne spotkanie z książką uświetnił również występ taneczny uczniów z klas drugich do „Deszczowej piosenki” oraz recytacja wierszy Józefa Czechowicza „Jesień” i Wandy Chotomskiej „Parasol i kalosze”.

Patrycja Sudak

Zapraszamy na kolejne ze spotkań czytelniczych w grudniu.

M L E K O,   O W O C E    I    W A R Z Y W A    W    S Z K O L E

     W dniu 21 listopada wychowawcy świetlicy szkolnej zaprosili uczniów oraz rodziców na wydarzenie promujące zdrowe odżywianie pt: „Mleko, owoce i warzywa w szkole.” Pani dietetyk Ewa Wójcik wraz z asystentką Roksaną Bartoszewską przedstawiły dzieciom bardzo ciekawą prezentację na temat rożnego rodzaju produktów spożywczych i ich wpływu na funkcjonowanie organizmu człowieka. Uczniowie mieli zatem okazję sprawdzić oraz usystematyzować swoją wiedzę na temat zdrowych nawyków żywieniowych. Organizatorami spotkania byli wychowawcy świetlicy szkolnej.

Edyta Wachecka

II miejsca w konkursie "Energia Morza"

     10.11.2016r., podczas  ogólnopolskiej  akcji  SPiN  DAY  2016  w  MCK  PGE  Gigantach  Mocy   uczniowie   klasy  III  C z wychowawcą - Anną Szczucką odebrali nagrody za zajęcie II miejsca w konkursie "Energia Morza". Uczniowie przygotowali lapbook pn. "EKO SYSTEM BAŁTYKU ” Po części oficjalnej odbyła się projekcja filmu przyrodniczego ,,Królestwo" i zwiedzanie z audioprzewodnikiem Ekspozycji PGE Giganty Mocy. Podsumowaniem akcji były warsztaty przyrodnicze

Anna Szczucka

Laureatki konkursu  „Wehikuł czasu”

     W dniu 3 listopada 2016 r. w galerii MCK w Bełchatowie nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt.: „Wehikuł czasu”. Polegał on na stworzeniu przestrzennych prac z wykorzystaniem wyłącznie różnych rodzajów papieru. Dwie uczennice z naszej szkoły otrzymały nagrody: Julia Cichecka z kl. 6c, Martyna Wójcik z kl. 5c. Dziewczynki wykonały fantastyczne prace, które łącznie z wytworami innych naszych uczniów można podziwiać na wystawie w MCK. Serdecznie im gratulujemy i zapraszamy do obejrzenia.

Aleksandra Drzewosz

APEL Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
KLASY I-III

KLASY IV-VI

Dzisiaj rozpoczęliśmy realizację projektu edukacyjnego dla uczniów klas I – III
P O C Z Ą T K I    P A Ń S T W A    P O L S K I E G O

Projekt realizowany będzie od 3.11 – 9.11. 2016

     Przez cały tydzień uczniowie będą poznawać i poszerzać swoją wiedzę historyczną. Zaproszenie do udziału w naszym projekcie przyjął historyk, dyrektor Muzeum Regionalnego w Bełchatowie pan Marek Tokarek, który w bardzo interesujący sposób opowiedział najmłodszym uczniom o początkach naszej państwowości. Dzieci z koła teatralnego klas I - III, wehikułem czasu przeniosły nas w przeszłość. Obejrzeliśmy inscenizację Chrztu Polski, ważnego wydarzenia, które miało miejsce 1050 lat temu. Następnie  wysłuchaliśmy  legend  i podań czytanych przez panią Dyrektor Honoratę Kwaśniewską i pana Dyrektora Muzeum Marka Tokarka.

4.11. 2016 r. - Projekcja filmu edukacyjnego pt. „Początki państwa polskiego”,
           prezentacja multimedialna „Nasze symbole narodowe

7.11 2016 r. – Warsztaty plastyczne dla uczniów klas I-II „ Legendy polskie”

8.11. 2016 r. – Wielki test wiedzy o powstaniu państwa polskiego dla klas III

DZIEŃ ZE ŚWIĘTYMI

     Dnia 28 października 2016r. (piątek) odbył się w naszej szkole uroczysty „Dzień ze Świętym”. Celem uroczystości było przybliżenie uczniom szkoły postaci osób świętych oraz zachęcenie do zapoznania się z historią świętości konkretnych osób. Uczniowie przebierali się za wybranych świętych i przygotowywali informacje na ich temat, które były prezentowane podczas gali. Odwoływaliśmy się w ten sposób do starych polskich tradycji. W uroczystości wziął udział ksiądz proboszcz tutejszej parafii Stanisław Jaskuła. Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział.

W. Matuszczyk

Akcja profilaktyczna

W dniach do 24 do 28 października w naszej szkole trwać będzie akcja profilaktyczna pod hasłem : „Witaj w świecie dobrych manier!”
Harmonogram działań:
                                                                                       Poniedziałek/ Wtorek :

Akcja : „Zawalcz o tytuł Grzecznego klucznika” – uczniowie wezmą udział w teście sprawdzającym wiedzę na temat dobrych manier. Za prawidłowe rozwiązanie testu uczniowie otrzymają magiczne klucze, PRODZĘ, DZIĘKUJĘ , PRZEPRASZAM, które otworzą im drzwi do łatwiejszego życia wśród ludzi.

Akcja: „Jeśli się zgadzasz przybij piątkę!” - opracowanie „Kodeksu kulturalnego ucznia”.

Wtorek:

Prezentacja multimedialna: „Witaj w świecie dobrych manier!”. Prezentacja zostanie przedstawiona w czasie przerw na korytarzu szkolnym.

Środa:

Czytanie opowiadań na temat zasad kulturalnego zachowania się w klasach 0. Opowiadania czytać będą dla przedszkolaków uczniowie klas 4a, 5d, 6a

Czwartek:

Przeprowadzenie zajęć w klasach 1-3 w oparciu o scenariusz: „Proszę , dziękuję, przepraszam”, a w klasach 4-6 pogadanek na temat kulturalnego zachowania się w relacjach z innymi.

W klasach 3 przeprowadzony zostanie test wiedzy o dobrym zachowaniu.

Ponadto:
• na korytarzach szkoły zostanie zawieszony Alfabet dobrych manier i plakaty na temat zasad kulturalnego zachowania.
• działać będzie Poczta „PRZEPRASZAM”. Jej celem będzie zwrócić uwagę uczniom na to, jak ważne w życiu jest słowo przepraszam. Uczniowie będą mogli przeprosić swoje koleżanki i kolegów, którym mimo woli, niechcący, z konieczności lub umyślnie sprawili przykrość.

Jest to pierwsza z zaplanowanych akcji profilaktycznych realizowanych w bieżącym roku szkolnym. Skierowana jest do wszystkich uczniów klas I - VI i dzieci z oddziałów przedszkolnych. Przeprowadzają ją pedagodzy szkolni: Anna Perljan, Małgorzata Świercz oraz nauczyciele klas III.

Ślubowanie klas I

     Nadszedł czas, aby do braci uczniowskiej naszej Szkoły przyjąć kolejnych pierwszoklasistów. Dnia 21 października 2016 roku, dzieci z klas 1a i 1b złożyły uroczyste ślubowanie oraz zostały pasowane na uczniów. W tej podniosłej chwili towarzyszyli im nauczyciele, rodzice, dziadkowie oraz koledzy z klas trzecich. Na naszej uroczystości pojawił się też Duszek Omnibusek, któremu pierwszoklasiści zaprezentowali zdobytą od początku roku szkolnego wiedzę oraz nabyte umiejętności recytatorskie, wokalne, taneczne. Gościem specjalnym był Wiceprezydent Miasta Bełchatowa Łukasz Politański, który wraz z panią Dyrektor Honoratą Kwaśniewską pasowali dzieci na uczniów. Gratulujemy wszystkim pierwszakom i życzymy sukcesów w nauce.

K. Prokop, A. Skóra

     W dniu 20 października wychowawcy świetlicy szkolnej wraz z Rodzicami zaprosili uczniów klas 0-3 na wydarzenie kulturalne pt:

„W październiku baśni bez liku”

     Zainaugurowano tym samym cykl spotkań czytelniczych - „Czwartki z ciekawą książką” . W świat baśni Hansa Christiana Andersena, Jakuba i Wilhelma Grimmów oraz Charlesa Perraulta wprowadzili uczniów następujący rodzice: Katarzyna Bartnicka, Magdalena Darda, Marta Kwaśniak, Renata Szokalska i Dariusz Opałka Pośród wybranych przez rodziców i  nauczycieli  tekstów  znalazły  się  między innymi: „Pinokio”, „Kot w butach”, „Trzy świnki”, „Ołowiany żołnierzyk”, „ Zbiór wierszy Czesława Janczarskiego”, „Brzydkie kaczątko”, „ Zaklęty skarb na dnie potoku”

Organizatorzy: Małgorzata Chorążyczewska, Kamila Bukowska, Edyta Dyniak – Wachecka,
                      Ewa Wolska – Stanowska

Na następne spotkanie czytelnicze zapraszamy już w listopadzie. Przebiegać będzie pod hasłem „Książka na jesienną słotę”. Przygotują je nauczyciele i uczniowie klas II.

Od uprawy do potrawy

     19 października 2016 r. uczniowie z klasy 3e jako pierwsi w Bełchatowie wzięli udział w programie edukacyjnym "Od uprawy do potrawy" zorganizowanym przez Tesco. Celem programu jest poznanie zasad zdrowego odżywiania się. Uczniowie mieli okazję przypomnieć sobie informacje o piramidzie żywieniowej wraz z omówieniem elementów wchodzących w jej skład. Poznali pochodzenie produktów i ich sezonowości (w przypadku warzyw i owoców), a co za tym idzie różnicowanie diety w zależności od pór roku i bazowanie na regionalnych produktach. Uczniowie mogli spróbować wielu produktów, poznać nowe smaki i odkryć różnorodność zdrowych produktów. W ten sposób sami przekonali się, że warto na co dzień wybierać produkty pełnowartościowe.

Patrycja Szulada

Konkursu Sprawności Fizycznej i Wiedzy o Bezpieczeństwie
„Policyjna Akademia Bezpieczeństwa”

     18 października 2016 r. uczniowie klas drugich wzięli udział w powiatowych eliminacjach do Konkursu Sprawności Fizycznej i Wiedzy o Bezpieczeństwie „Policyjna Akademia Bezpieczeństwa”. Naszą szkołę reprezentowali: Aleksandra Angerman i Igor Madejczyk z klasy 2b. Podczas konkursu uczniowie musieli wykazać się sprawnością fizyczną pokonując tor przeszkód zbliżony do tego, który pokonują kandydaci do Policji. Ponadto, uczestnicy zawodów rozwiązywali test wiedzy ogólnej dotyczącej bezpieczeństwa, m. in. w domu, w szkole, na ulicy, w kontakcie z „nieznajomym”, czy agresywnym psem. Udział w konkursie przyniósł wiele emocji uczestnikom, jak również drużynie kibicującej z naszej szkoły.

Patrycja Sudak

Zajęcia profilaktyczne – Straż Miejska

     13 października 2016 r. uczniowie klas I - II naszej szkoły rozpoczęli cykl zajęć profilaktycznych z koordynatorem Zespołu ds. Nieletnich i Profilaktyki Szkolnej – Panem Dariuszem Opałką. Tematem spotkania dla dzieci klas pierwszych było „Przygotowanie do uczestnictwa w ruchu drogowym” , podczas którego funkcjonariusz Straży Miejskiej przedstawił kilka podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. W trakcie pogadanki zwrócił szczególną uwagę na konieczność noszenia elementów odblaskowych przez dzieci. Wszystkie dzieci otrzymały kolorowanki. Natomiast klasy drugie, wysłuchały pogadanki na temat „Bezpieczeństwa dziecka w kontaktach z osobami obcymi”.

Pedagog szkolny

Uniwersytet Pierwszego Wieku
zaprasza
kandydatów na studentów

http://www.muzeum.belchatow.pl/211-uniwersytet-pierwszego-wieku-trwa-rekrutacja.html

KONKURS
Październik to Miesiąc Bibliotek Szkolnych.

     W związku z tym  zapraszamy  wszystkich  czytelników - uczniów,  rodziców,  pracowników  szkoły -  do  wzięcia udziału w konkursie na hasło zachęcające do czytania. Nie musi być w formie rymowanej. Dodatkiem do hasła może być własnoręcznie  wykonany  rysunek  (max. format A4). Gotowe prace należy oddać do biblioteki szkolnej do 20.10.2016r. Za najlepsze prace przewidziane są nagrody.

Nauczyciele biblioteki

Podaj łapkę Łatkowi

      Jesień i zima  to  trudne pory dla każdego zwierzaka, a w szczególności dla zwierząt porzuconych, które dom znajdują w schronisku. Nasi uczniowie, po raz kolejny, przystąpili do akcji Podaj łapkę Łatkowi. Akcja polega na zbiórce suchej karmy, karmy w puszkach, ciepłych koców, ręczników, a także zabawek dla zwierzaków. Produkty prosimy przynosić do 31 października i zostawiać w dyżurce. Wszystkie zebrane rzeczy zostaną przekazane do schroniska Sanikom w Bełchatowie.

Samorząd Uczniowski

APEL Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ
14 X 2016

     13 października 2016r. odbyło się w naszej szkole przedstawienie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczennice biorące aktywny udział w zajęciach koła teatralnego wcieliły się tego dnia w role nauczycielek. Mięliśmy więc do czynienia z paniami awansującymi się, uczestniczkami studiów podyplomowych, wychowawcami szóstych klas, nauczycielkami wspominającymi  czasy  elementarza pana Falskiego. Wśród nich nie zabrakło też pań prowadzących stronę internetową i tych bardzo zabieganych z powodu całego mnóstwa szkolnych spraw. Nasze nauczycielki – aktorki oprócz prezentacji ról ciężko pracowały – sprawdzały zeszyty, stosy sprawdzianów, stemplowały ważne papiery, przekazywały sobie nawzajem ważne informacje dotyczące kolejnych kursów, rad, szkoleń. Zespól wokalny wspaniale przedstawił nowe aranżacje dawnych przebojów. Taniec Mai Łuczak – nauczycielki przed emeryturą wszystkim poprawił humory. Mamy nadzieję, że uczniom udało się w tym dniu wywołać uśmiechy na twarzach pedagogów. Przedstawienie zostało przygotowane przez Edytę Jaros i Krzysztofa Załęcznego. Dekoracje wykonała Aleksandra Drzewosz i Ewa Kiereś.

Edyta Jaros

     Miło nam poinformować, że spośród wielu tysięcy uczestników z całej Polski troje uczniów naszej szkoły zostało laureatami w konkursie Zachowaj Trzeźwy Umysł 2016. Konkurs plastyczno – literacki przebiegał pod hasłem: Pod dobrą opieką.

Gratulujemy!

Udany debiut uczniów integracyjnej klasy 3a w XVII Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych

     W poniedziałkowe przedpołudnie, 10 października br. uczestniczyliśmy w Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych. Na scenie PGE Giganty Mocy MCK w Bełchatowie w różnorodnym programie swoje artystyczne umiejętności zaprezentowali uczniowie klasy integracyjnej 3a. Licznie zgromadzonej publiczności uczniowie zaprezentowali: wiersz Anny Kaca pt. Lustro”, taniec do muzyki z musicalu „Grease” oraz wykonali utwór z towarzyszeniem instrumentów perkusyjnych „Badinera z Suity nr 2 h – moll” J. S. Bacha. Występ naszych młodych artystów został bardzo ciepło przyjęty, otrzymali najcenniejszą dla artysty nagrodę, czyli gromkie brawa, którym nie było końca, a także pamiątkowy dyplom i gry planszowe.

M. Mateusiak

VI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

     W piątek 30.09.2016r. w naszej szkole odbył się VI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Przebiegał pod hasłem: „Młodzi sprawdzają  czy  starsi tabliczkę mnożenia znają". W  tej  akcji  edukacyjnej  wzięli  udział  uczniowie,  rodzice,  nauczyciele i pracownicy szkoły. Wszyscy, którzy w tym dniu zdali egzamin ze znajomości tabliczki mnożenia otrzymali tytuł: MT EXPERT.

Próbna ewakuacja

     22 wrześnią 2016r. o godzinie 11.15 została przeprowadzona w naszej szkole próbna ewakuacja uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji. Wszyscy szybko, w sposób zorganizowany opuścili budynek i zebrali się na wyznaczonym placu.

I miejsce w zawodach sportowych

     Daria Matusiak z klasy 6c, zajęła I miejsce w POWIATOWYCH INDYWIDUALNYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW W RAMACH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ i tym samym wywalczyła awans na zawody wojewódzkie w Uniejowie. Zawody odbyły się 20.09.2016r. nad zalewem „Patyki” w Zelowie.

Bożena Przybył

     W tym roku szkolnym ponownie przystąpiliśmy do udziału w projekcie „Kolorowa Lokomotywa”. Jedenaścioro uczniów klasy 4c 05.09.2016r.  zwiedziło  zamek  w  Inowłodzu  oraz  wzięło udział w warsztatach fotograficznych, malarskich oraz w zajęciach tkania na krośnie gobelinów ekologicznych. 09.09.2016 byliśmy natomiast w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie. Uczniowie uczestniczyli w „Spacerze małego tropiciela”, podczas którego poznali podstawowe pojęcia ekologiczne oraz analizowali działalność człowieka w lesie. Dodatkową atrakcją były zajęcia w Muzeum Lasu i Drewna. Odpowiedzi do przygotowanych zadań uczniowie musieli poszukać samodzielnie na ekspozycjach muzealnych.

     14.09.2016r. wzięliśmy udział w spotkaniach warsztatowych sztuki ludowej i rękodzieła z wykorzystaniem naturalnych materiałów. Dzieci miały możliwość samodzielnego wykonania koszyczków wiklinowych w zajęciach z plecionkarstwa. Ponadto uczniowie poznali różne możliwości wykorzystania papieru i bibuły do wykonania elementów zdobniczych. Najbardziej wytrwali uczestnicy warsztatów wyrzeźbili z drewna lipowego ptaki oraz grzyby.

     Projekt z całą pewnością pogłębił wiedzę dzieci z zakresu ochrony środowiska, wykształcił postawy proekologiczne, uwrażliwił na odpowiedzialność każdego z nas za stan środowiska. Zajęcia warsztatowe pozwoliły rozbudzić pasje artystyczne inspirowane przyrodą regionu.

Edyta Jaros


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017
1 września 2016 r.