MISJA SZKOŁY: Jesteśmy szkołą otwartą, przyjazną i bezpieczną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Tworzymy atmosferę, w której uczniowie, nauczyciele i rodzice wspólnie pracują nad kształtowaniem osobowości młodego człowieka. Celem naszym jest indywidualny i wszechstronny rozwój każdego dziecka.

Rozpoczęcie roku szkolnego
 2014/2015

 
Mapa Kontakt